شرح وظایف

شرح برخی وظایف گروه امور استعدادهای درخشان :

  • شناسایی دانشجویان دارنده شرایط استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات مرتبط؛
  • پذیرش دانشجویان مستعد دانشگاه و دیگر دانشگاه ها در مقاطع بالاتر(کارشناسی ارشد و دکتری)؛
  • معرفی دانشجویان مستعد به دانشگاه های دیگر، جهت پذیرش بدون آزمون در مقاطع بالاتر(کارشناسی ارشد و دکتری)؛
  • سازوکارهای انگیزشی در راستای حمایت از دانشجویان مستعد از طریق همکاری با دیگرمعاونت های دانشگاه؛
  • حمایت از دانشجویان نوآور، مبتکر و خلاق؛
  • تعامل با بنیاد ملی نخبگان استان جهت بهره مندی دانشجویان مستعد از تسهیلات مربوطه؛
  • تعامل با دانشکده ها جهت معرفی، آمادگی و حمایت از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای علمی منطقه ای، ملی و دیگر مسابقات؛
  • تهیه بانک اطلاعاتی از دانشجویان استعدادهای درخشان؛
  • پشتیبانی علمی و رفاهی از دانشجویان مستعد با هدف بهره مندی از فرصت های علمی؛
  • ارایه خدمات مشاوره‌ای آموزشی و برنامه ریزی درسی به دانشجویان مستعد؛