شرح وظایف

اهم فعالیت ‌های حوزه تحصيلات تکميلي به شرح زیر می باشد

* نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه
*بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و انجام امور مربوطه
*برگزاری آزمون‌های دکتری و انجام امور مربوطه
*برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت جلسات و ارسال آن‌ها به ديگر حوزه‌ها
*بررسی صورتجلسات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها
*استخراج مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
*برگزاری جلسات هماهنگی آموزشی با کارشناسان آموزشی دانشکده ها
*بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعلام آن به سازمان سنجش
*تهیه دستورالعمل های مورد نیاز
*صدور مجوز دفاع از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

*تهیه وتدوین شیوه نامه های اجرایی برای آیین نامه های ارشد و دکتری
*تهیه وتنظیم فرم‌های مناسب جهت انجام امور دانشجويان براساس مقررات وبخش‌نامه هاي جديد
*نظارت بر امور مربوط به نگارش و انجام پایان نامه ها
*محاسبه هزینه داوری و نظارت در جلسات دفاع از پایان نامه ها و ارسال جهت پرداخت هزینه های ان.
*بررسی مشکلات دانشجویان وارائه راه حل‌های مناسب
*انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه
*دريافت دو نسخه از پایان نامه به همراه فایل دیجیتال، و ارسال آن به کتابخانه ملی و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
*بررسی نمرات و سنوات دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع
*بررسی وانجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل- مهمان– مرخصی- انتقال –حذف ترم – حذف واحد - تمدید سنوات و ...
*بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسییون موارد خاص
*معرفی دانشجویان به وزارتخانه ها، و موسسات پژوهشی جهت همکاری و مساعدت با موضوع پایان نامه آنها
*ارتباط و مکانبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها ، موسسات و......
*پاسخ گویی وراهنمایی دانشجویان و همکاری تنگاتنگ با کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها